Allwch chi helpu?

Dyddiad: 15/08/2017
Ffoaduriaid

Yn dilyn yr argyfwng ffoaduriaid rhyngwladol, sefydlwyd Rhaglen Adsefydlu Ffoaduriaid Syria gan y Llywodraeth ym mis Medi 2015. Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i gymryd rhan yn Rhaglen Adsefydlu Ffoaduriaid Syria, ac erbyn hyn mae 20 o ffoaduriaid (4 teulu) eisoes wedi ymsefydlu yng Ngwynedd.  

Mae cynlluniau ar y gweill i adsefydlu 20 o ffoaduriaid arall yn ystod y ddwy flynedd nesaf, a byddwn angen dod o hyd i lety fforddiadwy addas ar eu cyfer. Allwch chi helpu? 

Meini prawf ar gyfer llety addas:

  • Dylai’r llety fod mewn cyflwr addas, hunan gynhwysol,  a chynnwys cyfleusterau cegin ac ystafell ymolchi digonol. 
  • Caiff y rhent ei dalu ar lefel y Lwfans Tai Lleol.
  • Dylai’r adeilad fod ar gael am gyfnod o leiaf 12 mis.
  • Rydym yn chwilio yn benodol  am eiddo yn ardal Bangor, neu o fewn deg milltir i’r ddinas, os oes gwasanaeth bysiau da yn bodoli.

Os gallwch ein helpu, neu angen mwy o wybodaeth; cysylltwch â Natalee Jones o Adran Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 682 608 neu nataleekirstyjones@gwynedd.llyw.cymru