Ymgynghoriad - oriau agor arfaethedig yn Llyfrgell Blaenau Ffestiniog a Llyfrgell Y Bala

Mae Gwasanaeth Llyfrgell Cyngor Gwynedd yn cynnal ymgynghoriad ynghylch newid oriau agor Llyfrgell Blaenau Ffestiniog a Llyfrgell Y Bala, ac rydym eisiau holi eich barn. 

Rydym eisiau i’r llyfrgelloedd yma fod ar agor ar adegau mae defnyddwyr yn ei weld yn hwylus a chyfleus, ac rydym am sicrhau bod ein horiau agor yn cwrdd â gofynion ein cymuned leol. Credwn fod yr oriau a argymhellir yn cyd-fynd gyda’r defnydd a'r galw presennol.

Byddem yn ddiolchgar iawn o glywed eich barn.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar ddydd Gwener, 17 Rhagfyr 2021.

 

Llyfrgell Blaenau Ffestiniog.

Yr oriau agor presennol:

Yr oriau agor presennol
Dydd Llun 10am-1pm     2pm-6pm
Dydd Mawrth                        2pm-5pm
Dydd Mercher 10am-1pm     2pm-6.30pm
Dydd Gwener 10am-1pm     2pm-6pm
Dydd Sadwrn 10am-12.30pm

Cyfanswm oriau presennol: 27

 

Yr oriau agor arfaethedig:

Yr oriau agor presennol
Dydd Llun 10am-1pm     2pm-6pm
Dydd Mawrth 10am-1pm     2pm-5pm
Dydd Mercher 10am-1pm     2pm-5pm
Dydd Gwener 10am-1pm     2pm-5pm
Dydd Sadwrn 10am-12.30pm

Cyfanswm oriau arfaethedig: 27.5

 

Cliciwch isod i lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein ar gyfer Llyfrgell Blaenau Ffestiniog: 

Ffurflen ymateb ar-lein  

 

Llyfrgell Y Bala.

Yr oriau agor presennol:

Yr oriau agor presennol
Dydd Llun                        2pm-6pm
Dydd Mawrth 11am-1pm      2pm-5pm
Dydd Iau 11am-1pm      2pm-5pm
Dydd Gwener                        2pm-6pm
Dydd Sadwrn 10am-12pm

Cyfanswm oriau presennol: 20

 

Yr oriau agor arfaethedig:

Yr oriau agor presennol
Dydd Llun                            2pm-6pm
Dydd Mawrth 10.30am-1pm     2pm-5pm
Dydd Iau 10.30am-1pm     2pm-5pm
Dydd Gwener                             2pm-5pm
Dydd Sadwrn 10am-12pm

Cyfanswm oriau arfaethedig: 20

 

Cliciwch isod i lenwi'r ffurflen ymateb ar-lein ar gyfer Llyfrgell Y Bala:

Ffurflen ymateb ar-lein

 

Bydd copïau papur o'r holiadur ar gael yn y llyfrgelloedd yma hefyd.