Ymgynghoriad ar Ganllawiau Cynllunio Atodol

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Canllaw Cynllunio Atodol ‘Cyfleusterau a Llety i Dwristiaid’ a ‘Cymysgedd Tai’

Mae'r ymgynghoriad bellach wedi dod i ben, bydd y canlyniadau ar gael yn fuan!