Ymgynghoriad Cynllun Rheolaeth Safle Treftadaeth y Byd

Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r Cyngor wedi bod yn arwain ar brosiect i sicrhau Statws Safle Treftadaeth y Byd UNSECO i ardaloedd llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Mae drafft o’r Cynllun Rheolaeth isod yn egluro sut y byddai’r Cyngor yn ymdopi â newid yn yr ardal yn dilyn y dynodiad ac yn defnyddio’r statws i warchod, hyrwyddo a gwella’r ardal er budd cymunedau a busnesau lleol ac ymwelwyr.

Gweld y Cynllun Gweithredu

Gweld y Cynllun Llawn

 

Fel rhan o’r gwaith manwl sydd ynghlwm â sicrhau’r statws UNESCO, mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn pobl yr ardal am y Cynllun.

Ymateb i'r ymgynghoriad

Fe fydd y wybodaeth sydd yn cael ei gasglu trwy’r ymgynghoriad yma yn bwydo i mewn i Gynllun Rheolaeth derfynol Enwebiad Safle Treftadaeth y Byd Gogledd Orllewin Cymru.

Y bwriad yw cyflwyno’r enwebiad yn cynnwys y Cynllun Rheolaeth i UNESCO erbyn diwedd mis Tachwedd 2019, a disgwylir penderfyniad ar y cais ym mis Gorffennaf 2021.

Mae’r ymgynghoriad ar agor tan 31 Medi 2019.