Ymgynghoriad Clybiau Chwaraeon

Mae’r Gwasanaeth Chwaraeon yn trosglwyddo i gwmni Byw’n Iach yn ystod mis Medi 2021 ac am sefydlu Uned Partneriaethau newydd a cyffrous o fewn y cwmni, fydd yn creu cyfleoedd newydd llaw yn llaw efo clybiau, ysgolion a mudiadau eraill.  Amcan yr holiadur yw casglu gwybodaeth am sefyllfa a dyheadau clybiau chwaraeon o ran blaenoriaethau fydd yn bwydo mewn i’r rhaglen waith.  Mae eich mewnbwn chi yn hollol bwysig ac rydym yn edrych ymlaen at ddatblygu rhaglenni chwaraeon sy’n gwneud y gwahaniaeth mwyaf i’n trigolion yng Ngwynedd.

 Bydd yr ymgynghoriad yn cau 30 o Dachwedd, 2021.

I lenwi'r holiadur, cliciwch ar y linc yma-

Llenwi'r holiadur.