Ymgynghoriad Celfyddyd ar Brescripsiwn

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion y sir am y syniad o sefydlu cynllun Celfyddyd ar Bresgripsiwn. 

Mae’r Coronafeirws wedi effeithio ar bob agwedd o’n bywydau, ac un o’r heriau amlwg ydi’r angen i edrych ar ôl ein iechyd a lles meddyliol. Mae straen, gorbryder, unigrwydd ac iselder yn rhywbeth sy’n gallu effeithio ar bawb o dro i dro. 

Gyda hyn, mae Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd yn ymchwilio i’r posibiliadau o sefydlu cynllun Celfyddyd ar Bresgripsiwn yn y sir. Mae cynlluniau o’r fath ar gael mewn amryw o ardaloedd yn y DU ond nid yma yng Ngwynedd ar hyn o bryd. 

 

Rhoi eich barn:

Llenwi'r holiadur fel unigolyn 

Llenwi'r holiadur ar ran eich sefydliad  .

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 31 Hydref 2020.