Uwchraddio Llwybr Carreg y Defaid, Pwllheli

Uwchraddio Hawliau Llwybr 22 Llanbedrog, Llwybr 29 Llannor a Llwybr 5 Pwllheli-

Y Cefndir-

 Rydym yn bwriadu creu llwybr aml ddefnydd rhwng y ffordd di ddosbarth ger Carreg y Defaid a Lôn Golff Pwllheli, cyfanswm hyd o 2.8km.

Mae'r llwybr arfaethedig eisoes gyda hawliau llwybr troed : Llwybr 22 Llanbedrog, Llwybr 29 Llannor a Llwybr 5 Pwllheli

Mae rhan helaeth o’r llwybr yn dilyn trac llydan sy’n cynnig sylfaen dda ar gyfer llwybr aml bwrpas.        

Mae’r llwybr yn rhan allweddol o’r Llwybr Arfordir Cymru.

Mae hawliau'r cyhoedd i ddefnyddio’r llwybr wedi ei gyfyngu i ddefnydd ar droed yn unig, nid oes hawl teithio ar hyd y llwybr ar feic neu ar gefn ceffyl. 

Rhannwch eich barn chi am y datblygiadau hyn drwy lenwi'r holiadur byr yma!

Llenwi'r holiadur

Am fwy o wybodaeth, darllenwch y dogfennau hyn: