Holiadur Pynciau Pwysig (11-25 oed)

Mae Cyngor Gwynedd yn gofyn i bobl ifanc ddewis y pynciau sy’n bwysig iddyn nhw drwy gwblhau holiadur byr.

Cwblhau holiadur ar-lein

Mae’r pynciau yr ydym yn holi amdanynt yn seiliedig ar be ddywedodd pobl ifanc yn ystod  ymweliadau i gymunedau ar draws Gwynedd yn ystod Haf 2017.

Yn ystod y sgyrsiau hyn, roedd 8 pwnc pendant yn codi yn amal ac er mwyn gwybod pa faterion i flaenoriaethu yn ystod y blynyddoedd i ddod rydym yn gofyn i’r rhai sydd o dan 25 oed ddweud eu dweud.

Bydd pob unigolyn sy’n fodlon cymryd rhan yn cael cyfle i ennill anfoneb gwerth £50.