Holiadur Iaith Gwynedd

Mae Hunaniaith (Menter Iaith Gwynedd) yn cynnal arolwg er mwyn cael barn y cyhoedd am yr hyn y dylem ei gynnwys yn ein rhaglen waith yn y dyfodol ac am gyflwr a defnydd o’r Gymraeg yng nghymunedau Gwynedd.

Llenwi yr Holiadur Iaith ar-lein

Bydd yr holiadur ar agor tan 26 Mehefin 2020.