Cartref > Y Cyngor > Dweud eich dweud > Ymgynghoriadau byw > Holiadur Gwasanaethau Tai Cyngor Gwynedd

Holiadur Gwasanaethau Tai Cyngor Gwynedd

Bydd Cyngor Gwynedd yn lansio Siop Un Stop newydd ar gyfer yr holl wasanaethau tai yn hwyrach ymlaen eleni.  

Bwriad y gwasanaeth newydd ydi creu un drws ffrynt clir a rhwydd i aelodau'r cyhoedd gael mynediad at wybodaeth a chymorth ar bob mater sy'n ymwneud â thai. 

Hoffem dderbyn eich adborth ar y gwasanaethau hyn er mwyn ein helpu i sefydlu Siop Un Stop a fydd yn gweithio i chi. Mae’n bwysig derbyn eich mewnbwn er mwyn sicrhau bod yr Adran Dai yn darparu'r gofal cwsmer gorau bosib. 

 

Rhoi eich barn

Ymateb i’r holiadur

Dyddiad cau’r holiadur: 12 Chwefror 2023