Holiadur Busnes Gwynedd

Ydych chi’n rhedeg busnes yng Ngwynedd? Mae Cyngor Gwynedd eisiau sicrhau bod busnesau lleol yn gallu cysylltu a chael mynediad i'r ystod eang o wasanaethau y maent eu hangen heb rwystr.

Mae cyfle i roi eich barn drwy ateb yr holiadur yma:

Holiadur Busnes Gwynedd

  

Bydd yr holiadur yn cau 29 Tachwedd 2019.