Helpwch ni wella'r wefan hon

Rydyn ni eisiau sicrhau bod y wefan hon, www.gwynedd.llyw.cymru, ac ap Cyngor Gwynedd (sydd ar gael ar Apple App Store neu Google Play), yn cwrdd â’ch anghenion chi.

Drwy lenwi’r holiadur byddwch yn ein helpu ni i ddeall pam a sut rydych chi’n defnyddio’r wefan ac ap ar hyn o bryd, a beth fyddai yn eich helpu i ddefnyddio mwy arnynt.

Bydd yr holiadur yn cymryd tua 10 munud i’w lenwi.

Ateb holiadur y wefan