Dyfodol Ffordd Liniaru Fewnol Caernarfon

Gwybodaeth gefndirol:

Adeiladwyd y ffordd liniaru fewnol tua 1980 i leddfu tagfeydd traffig yn y dref, sy'n cynnwys:

  • Strwythur dur a choncrit aml-rychwant 10.5m o led a 90m o hyd, a
  • Ar hyn o bryd mae'n rhan o lwybr Cefnffordd Bangor i Abergwaun
  • Mae berynnau'r bont yn dioddef o sawl diffyg ac mae arwyneb y ffordd yn dod i ben ei oes. Mae angen gwaith cynnal a chadw ac archwiliadau rheolaidd.

Yn sgil y gwaith ffordd osgoi, mae Cyngor Gwynedd yn ystyried beth fydd dyfodol y drosffordd, unwaith fydd y ffordd osgoi newydd wedi ei adeiladu.

Bydd y Ffordd Osgoi newydd yn gostwng nifer y traffig ddaw drwy Caernarfon, sydd o bosib yn creu cyfleon fel:

  • Darpariaethau Teithio Llesol newydd.
  • Gwell cysylltiadau i gerddwyr i ganol y dref.
  • Gwella tirwedd yr ardal.
  • Gostwng goblygiadau ariannol i'r Cyngor
  • Adolygu trefniant y sustem traffig yn ardal Gwesty'r Eagles.


Y dyfodol:

Gweld gwybodaeth am yr opsiynau dan ystyriaeth

Croesawn eich sylwadau:

Rhoi eich barn: llenwi yr arolwg ar-lein

Rhaid llenwi yr arolwg cyn 1 Tachwedd 2021.