Cynllun Canolfan Dolfeurig

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i glywed barn trigolion ar gynlluniau arfaethedig i ddatblygu Canolfan Dolfeurig yn Nolgellau. Bydd Dolfeurig ar ei newydd wedd yn gweithredu fel hwb cymunedol yn ogystal â darparu gwasanaeth gofal dydd ac yn rhoi cyfle i unigolion sydd ag anableddau dysgu fynychu digwyddiadau cymdeithasol a dysgu sgiliau newydd mewn ffordd sydd yn annog cyd-weithio efo’r gymuned. 

Rydym yn awyddus rŵan i estyn cyfle i drigolion, busnesau a’r gymuned leol gael roi sylw ar y cynllun llawr a’r gosodiad ystafelloedd. Bydd unrhyw sylwadau ar y math o adeilad yr ydych am ei weld yn cael ei ystyried cyn i ni gyflwyno cais cynllunio. 

Gweld cynllun y llawr.

Os oes gennych unrhyw sylwadau am y cynlluniau gallwch e-bostio 

ADLD@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 679024.   

 

Bydd angen cyflwyno unhyw sylwadau cyn y 7fed o Ragfyr. Byddwn yn cynnal ymgynghoriad pellach unwaith mae’r cynlluniau wedi eu datblygu.