Ymgynghoriad Rhwydwaith Intergredig Teithio Llesol

Mae Cyngor Gwynedd wedi cael y dasg i baratoi Mapiau Rhwydwaith Integredig ar gyfer y deuddeg lle a gytunwyd gyda Llywodraeth Cymru.

Y Pwrpas yw dod o hyd i ffyrdd o gysylltu llwybrau cerdded a beicio o fewn neu os yw’n briodol rhwng y llefydd.

Cafodd ymgynghoriad cyhoeddus ei gynnal rhwng 28 Mehefin 2017 a 20 Medi 2017 ardraws Gwynedd ble cafodd pobl Gwynedd gyfle i roi eu barn am y cynlluniau.

Bydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno’r mapiau i Lywodraeth Cymru erbyn 3 Tachwedd 2017.

 

Mapiau Llwybrau Intergredig Cerdded Gwynedd

 

Mapiau Llwybrau Intergredig beicio Gwynedd