Ymgynghoriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Bangor

Mae'r cyfnod ymgynghori wedi dod i ben. Bydd y canlyniadau ar gael cyn bo hir.