Premiwm Treth Cyngor ar ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi ychwanegu Adrannau 12A a 12B at Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (sef y Ddeddf a gyflwynodd Treth Cyngor) er mwyn cynnwys hawl i gynghorau godi Premiwm ychwanegol o ddim mwy na 100% ar eiddo gwag hirdymor (Adran 12A) ac ail gartrefi (Adran 12B).

Cafodd ymgynghoriad ei gynnal er mwyn derbyn barn trethdalwyr Gwynedd, perchnogion tai, ac eraill ar sut y dylai’r Cyngor weithredu’r grym yma o 1 Ebrill 2018 ymlaen.

 

Sut allai ddweud fy nweud?

Daeth yr arolwg hwn i ben ar 7 Tachwedd 2016.

Bydd yr canlyniadau'r arolwg i'w gweld yma pan fyddant ar gael.

 

Rhagor o wybodaeth

Neu, cysylltwch â'r Uned Reoli Cyllid: