Holiadur toiledau cyhoeddus

Daeth y cyfnod ymgynghori i ben 17 Rhagfyr, 2018. Bydd y canlyniadau ar gael cyn bo hir.