Holiadur Strategaeth Ariannol

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus ‘Strategaeth Ariannol Cyngor Gwynedd’

Er mwyn gweld adroddiad o’r canlyniadau ewch i: www.gwynedd.llyw.cymru/YmgynghoriadStrategaethAriannol

 

Ar 7 Mawrth 2019 bydd holl gynghorwyr Gwynedd yn cyfarfod er mwyn cytuno ar strategaeth ariannol derfynol ar gyfer 2019/20.