Holiadur Ieuenctid

Fe wnaeth y Cyngor gynnal holiadur i ddyfodol y Gwasanaeth Ieuenctid.

Daeth yr holiadur i ben ar 22 Rhagfyr 2017.

Bydd yr adborth yn mynd gerbron y Pwyllgor Craffu a’r Cabinet cyn penderfynnu ar yr opsiwn orau ar gyfer y dyfodol.