Holiadur Busnes Gwynedd

Mae'r holiadur wedi dod i ben. Bydd y canlyniadau ar gael cyn bo hir.