Adnabod Blaenoriaethau ar gyfer Cynllun y Cyngor 2018-23

Mae'r holiadur yma wedi dod i ben bydd y canlyniadau yn ymddangos yn fuan.

Mwy o wybodaeth:

Cysylltwch â Thîm Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd o fewn yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol: