Ymgynghoriad Cynllun Cydraddoldeb 2020-2024

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a chynnig sylwadau ar y Cynllun drafft. Mae'r Cynllun bellach weid ei gyflwyno.

 

Gallwch weld cynnwys y Cynllun a manylion am sut mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu gwireddu'r pum prif amcan yma.