Trefniadau Etholiadol – cynnigion drafft

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o’r Trefniadau Etholiadaol ar gyfer Gwynedd. Mae’r Comisiwn rwan yn cyhoeddi eu Cynnigion Drafft. 

Mae’r Comisiwn yn croesawu sylwadau ar y Cynnigion drafft. I weld y cynnigion ac i roi eich sylwadau, ewch i: www.cffdl.llyw.cymru