Holiadur chwaraeon anabledd

Fe wnaeth y Cyngor gynnal holiadur i edrych ar y ddarpariaeth chwaraeon anabledd rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2018. 

Mae’r canlyniadau i’w gweld isod: 

chwaraeon anabledd

Yn dilyn adborth a dderbyniwyd mae’r Gwasanaeth wedi: 

  • Ychwanegu manylion am fynediad cyfleusterau ar gyfer defnyddwyr anabl ar wefan byw’n iach. Mae’r rhestr ar gael ar gyfer pob Canolfan Hamdden yn y sir.
  • Defnyddio defnyddio elfennau o’r adroddiad ymgynghoriad i helpu gyda bid i’r Loteri Fawr.

Dros y misoedd nesaf bydd y gwasanaeth hefyd yn:

  • Creu newyddlen electronig i’r rhai sydd eisiau cadw mewn cyswllt a manylion am ddigwyddiadau.
  • Creu rhaglen gweithgareddau newydd fydd yn barod erbyn Haf 2019.