Adnabod Blaenoriaethau ar gyfer Cynllun y Cyngor 2018-23

Mae'r holiadur yma wedi dod i ben.

Diolch am eich sylwadau. Mae Cynllun y Cyngor 2018-2023 bellach wedi ei gyhoeddi.

Mwy o wybodaeth:

Cysylltwch â Thîm Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd o fewn yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol: