Cynllun Rheoli - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn

Mae'r cyfnod ymgynghori bellach wedi dod i ben. Fe fydd y canlyniadau ar gael yn fuan.