Dyfodol gwasanaethau i oedolion gyda anableddau dysgu

Yn ystod Haf a Hydref 2015, buom yn trafod gyda defnyddwyr ein
gwasanaethau anabledd dysgu, eu teuluoedd a’u gofalwyr, gan holi eu
barn ar y math o newidiadau y bydd angen eu gwneud yn y dyfodol.

Dyma ganlyniadau'r ymgynghoriad.