Siop Gwynedd Pwllheli

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Lleoliad

  • Swyddfa Ardal Dwyfor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA

Oriau Agor

  • Dydd Llun – Dydd Gwener: 9:00 – 17:00

Mynediad Anabl

  • maes parcio Cyngor gyda 3 bae parcio anabl
  • toiled hygyrch

Cymorthfeydd

Gweler isod restr o gymorthfeydd sydd ar gael yn wythnosol yn Siop Gwynedd Pwllheli:

Cofrestru

Trwy apwyntiad yn unig – gallwch wneud hyn yn Siop Gwynedd neu trwy ffonio

01766 771 000

  • Dydd Llun – Dydd Gwener 9:00 – 17:00

Trwyddedu

Dim angen apwyntiad

  • Dydd Mercher 10:00 – 13:00

Safonau Masnach

Dim angen apwyntiad

  • Dydd Gwener 10:00 – 13:00

 

Cysylltu â ni