Siop Gwynedd Dolgellau

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Lleoliad

  • Swyddfa Ardal Meirionnydd, Cae Penarlâg, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB

Oriau Agor

  • Dydd Llun – Dydd Gwener: 9:00 – 17:00

Mynediad Anabl

  • maes parcio Cyngor gyda 2 fae parcio anabl
  • ramp at y prif adeilad
  • toiled hygyrch

Cymhorthfeydd

Gweler isod restr o gymhorthfeydd sydd ar gael yn wythnosol yn Siop Gwynedd Dolgellau:

Cofrestru

Trwy apwyntiad yn unig – gallwch wneud hyn yn Siop Gwynedd neu trwy ffonio

01766 771 000

  • Dydd Llun – Dydd Gwener 9:00 – 17:00

Trwyddedu

Dim angen apwyntiad

  • Dydd Llun a dydd Gwener 10:00 – 13:00

Safonau Masnach

Dim angen apwyntiad

  • Dydd Gwener 10:00 – 13:00

 

Cysylltu â ni