Siop Gwynedd Dolgellau

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Lleoliad

 • Swyddfa Ardal Meirionnydd, Cae Penarlâg, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2YB

Oriau Agor

 • Dydd Llun – Dydd Gwener: 9:00 – 17:00

Mynediad Anabl

 • maes parcio Cyngor gyda 2 fae parcio anabl
 • ramp at y prif adeilad
 • toiled hygyrch

Cymhorthfeydd

Gweler isod restr o gymhorthfeydd sydd ar gael yn wythnosol yn Siop Gwynedd Dolgellau:

Cofrestru

Trwy apwyntiad yn unig – gallwch wneud hyn yn Siop Gwynedd neu trwy ffonio

01766 771 000

 • Dydd Llun – Dydd Gwener 9:00 – 17:00

Trwyddedu

Dim angen apwyntiad

 • Dydd Llun a dydd Gwener 10:00 – 13:00

Safonau Masnach

Dim angen apwyntiad

 • Dydd Gwener 10:00 – 13:00

 

Pa wasanaethau sydd ar gael?

Gall staff Siop Gwynedd eich helpu gydag ystod eang o ymholiadau gan gynnwys:

 • tocynnau bws
 • bathodynnau glas
 • budd-daliadau
 • treth cyngor
 • ceisiadau cynllunio
 • goriadau RADAR
 • unrhyw faterion gwastraff ac ailgylchu e.e. archebu bin newydd neu adrodd am gasgliad wedi ei fethu
 • unrhyw faterion priffyrdd e.e. twll yn y ffordd neu oleuadau stryd ddim yn gweithio 

Pa gyfleusterau sydd ar gael?

 • ystafelloedd cyfweld preifat
 • mynediad at wasanaeth cyfieithu tu hwnt i’r Gymraeg a’r Saesneg
 • cyfrifiaduron hunan-wasanaeth ar gyfer cwsmeriaid gyda mynediad i’r we am ddim
 • ffôn am ddim er mwyn cysylltu gydag adrannau eraill o fewn y Cyngor