Siop Gwynedd Caernarfon

 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Lleoliad

  • Pencadlys Cyngor Gwynedd, Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SE

Oriau Agor

  • Dydd Llun – Dydd Gwener: 8:40 – 17:00

Mynediad Anabl

  • does dim bae anabl tu allan ond gall ddeilydd bathodyn glas barcio ar y stryd os oes bathodyn glas dilys yn cael ei arddangos
  • toiled hygyrch

 

Cymorthfeydd

Gweler isod restr o gymorthfeydd wythnosol sydd ar gael yn Siop Gwynedd Caernarfon:

Cofrestru

Trwy apwyntiad yn unig – gallwch wneud hyn yn Siop Gwynedd neu trwy ffonio

01766 771 000

  • Dydd Llun – ddydd Gwener 9:00 – 17:00

Trwyddedau

Dim angen apwyntiad

  • Dydd Mawrth a dydd Iau 9:30 – 12:00

 

Cysylltu â ni