Taflenni Penderfyniad Aelodau Unigol -2016-2017

Mae'r hawl i wneud penderfyniadau ar gyfer gwasanaeth neu faes unigol yn cael ei ddirprwyo i’r aelod cabinet sydd wedi ei awdurdodi gan y Cyngor i fod â chyfrifoldeb dros y gwasanaeth neu'r maes penodol hwnnw.

Gweithredir y pŵer dirprwyedig drwy arwyddo taflen benderfyniad fydd yn cael ei chyhoeddi sy'n nodi:

  • y penderfyniad
  • rhesymeg y tu ôl i’r penderfyniad
  • unrhyw ystyriaethau neu ddadleuon eraill, yn cynnwys goblygiadau polisi'r penderfyniad
  • sylwadau’r swyddogion statudol
  • sylwadau aelodau lleol pan fo penderfyniad yn cael effaith benodol ar etholaeth unigol.


Am ragor o wybodaeth..

Os oes gennych ymholiad neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni:

E-bost: GwasanaethDemocratiaeth@gwynedd.llyw.cymru

 

Bydd taflenni penderfyniad Aelodau Cabinet i'w canfod isod pan fyddant wedi eu cyhoeddi:

 

Hydref

Dim taflenni penderfyniad yn y mis hwn.

Chwefror

Dim taflenni penderfyniad yn y mis hwn.

 

 

Archif:

Taflenni Penderfyniad Aelodau Unigol 2015-16

Taflenni Penderfyniad Aelodau Unigol 2014-15