Taflenni Penderfyniad 2016-2017

Bydd taflenni penderfyniad y Cabinet (2016-17) yn cael eu hatodi isod.

Mae'r taflenni yn cael eu cyhoeddi 5 diwrnod gwaith ar ôl y cyfarfod ei hun.

Mae Taflenni Penderfyniad cyfarfodydd y Cabinet o 13 Medi 2016 yn ymddangos gyda Rhaglen a Chofnodion y cyfarfod Cabinet perthnasol. Ewch i’r adran Rhaglenni a chofnodion cyfarfodydd.

 

Archif:

Taflenni penderfyniad 2015-16

Taflenni penderfyniad 2014-15


Am ragor o wybodaeth..

Os oes gennych ymholiad neu am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni:

E-bost: GwasanaethDemocratiaeth@gwynedd.llyw.cymru