Strwythr gwleidyddol

Mae 75 cynghorydd yn eistedd ar Gyngor Gwynedd ac mae'r Cyngor yn gweithredu drwy Cabinet a Phwyllgorau Craffu.

Cyfansoddiad gwleidyddol presennol y Cyngor yw:

Cyfansoddiad gwleidyddol y Cyngor
PlaidNifer aelodau 
Plaid Cymru  41
Annibynnol  22
Llais Gwynedd  6
Annibynnol Unedig Gwynedd  3
Aelod Unigol  3
Cyfanswm 75

Prif elfennau strwythur gwleidyddol y Cyngor:

Y Cyngor Llawn: Mae 75 cynghorydd sir yn cyfarfod er mwyn cytuno ar bolisïau'r Cyngor a gosod y gyllideb flynyddol. Mae'r Cyngor Llawn yn cyfarfod 6 gwaith y flwyddyn.

 

Y Cabinet: Mae'r Cabinet yn cynnwys 10 Cynghorydd ac yn cael ei gadeirio gan Arweinydd y Cyngor. Mae gan bob un o’r Aelodau bortffolio penodol o gyfrifoldeb am feysydd o fewn gwasanaethau’r Cyngor. Gweld mwy o wybodaeth am waith y Cabinet

 

Cadeirydd y Cyngor: Mae Cyngor Gwynedd yn ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd bob 12 mis yn ei gyfarfod blynyddol. Mae'r Cadeirydd yn llywyddu dros gyfarfodydd y Cyngor ac mae'n cynrychioli Cyngor Gwynedd mewn digwyddiadau dinesig a seremonïol. Gweld mwy o wybodaeth am Gadeirydd y Cyngor