Cydlynwyr ADYaCH Gwynedd ac Ynys Môn

Byddwn yn ddiweddaru'r dudalen yma bob hyn a hyn. Mae’n bwysig i chi ymweld a’r dudalen hon cyn cychwyn paratoi ar gyfer Adolygiad er mwyn cael y fersiwn diweddaraf o’r Templed Cynllun Datblygu Unigol (CDU).

Sesiwn galw mewn adyach

 

Templed Cynllun Datblygu Unigol (CDU)
Templed Cynllun Datblygu Unigol (CDU) Rhan - PDF
Templed Cynllun Datblygu Unigol (CDU) Rhan - Exel

 

Proffil Un Tudalen
Templed Proffil Un Tudalen 

 

Codi ymwybyddiaeth ar gyfer rhieni ac eraill
Pamffled Cynllunio sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn addysg
Pamffled Adolygiadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn

 

Enghraifft o Gynllun Datblygu Unigol (CDU) wedi’i gwblhau
CDU Newydd -Rhan PDF - Enghraifft Sion
CDU Newydd -Rhan Excel - Enghraifft Sion

 

Cysylltiadau Defnyddiol

GweinyddolADYaCh@gwynedd.llyw.cymru

Yn dilyn Adolygiad anfonwch y Cynllun Datblygu Unigol, ynghyd ag unrhyw ddogfennau eraill perthnasol (e.e. Cynllun Cyfathrebu Unigol) yn electroneg i’r cyfeiriad uchod o fewn 6 wythnos.
Bydd angen nodi enw'r ysgol a beth yw'r wybodaeth yn glir yn nhestun yr ebost:
e.e. Ysgol Tanybont/Adolygiad Blynyddol

 

Cyfarwyddiadau Llenwi Cynllun Datblygu Unigol (CDU)

Hydref 2017

 

Ffurflenni Defnyddiol

 

Fforwm Tachwedd 2016

Cyflwyniad Tachwedd 2016
Rhestr Wirio Cydlynwyr - cynnal Adolygiad 'datganiad' 2016-17

Dogfennau CYBLD (PLASC)

Hoffwn dynnu eich sylw yn arbennig i’r canlynol ar gyfer cyfrifiad 2017, sydd yn newid ers llynedd:

Mae sgôr rancio ar gyfer Anghenion Addysgol Arbennig (AAA), h.y. ‘Prif angen arbennig’ ac ‘Anghenion arbennig eilaidd’ wedi’i thynnu.

Mae modd bellach i ysgolion gyflwyno cynifer o anghenion addysgol arbennig ar gyfer disgyblion ag sydd eu hangen.

 

Gwybodaeth ADYaCh – Chwefror 2017

 

Pecyn Hyfforddiant Cydlynwyr

 

Cyflwyniad Gweithdy Deilliannau

Cwestiynau Pellach
Unrhyw ymholiadau eraill gallwch ebostio AdolygiadADYaCh@gwynedd.llyw.cymru