Meysydd gwaith y Pwyllgorau Craffu

Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi gwaith y pwyllgorau craffu:

Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Craffu ar faterion yn ymwneud ag addysg ac economi megis:

 • Addysg
 • Economi
 • Llwybr i Gyflogaeth
 • Adfywio
 • Gofal Cwsmer

Pwyllgor Craffu Cymunedau

Craffu ar faterion yn ymwneud â gwasanaethau i’r gymuned ehangach megis:

 • Amgylchedd
 • Trafnidiaeth a Chludiant Cymunedol
 • Gwastraff ac Ail Gylchu
 • Iaith
 • Lleihau ôl-troed Carbon
 • Cynllun Datblygu Lleol
 • Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Gwasanaethau i Gwsmeriaid

Pwyllgor Craffu Gofal

Craffu ar faterion yn ymwneud â gwasanaethau gofal megis:

 • Pobl hyn ac Oedolion
 • Teuluoedd
 • Plant a Phobl Ifanc
 • Iechyd
 • Tai