Agendau a chofnodion y pwyllgorau Craffu

Mae’r Pwyllgorau Craffu'n cyfarfod o leiaf 5 gwaith y flwyddyn ar ddyddiadau a benodwyd o flaen llaw. Prif bwrpas y Pwyllgorau Craffu yw craffu’r materion ar raglen y cyfarfodydd.


Ni fydd cyfarfodydd y pwyllgorau craffu o reidrwydd yn digwydd yn ystafelloedd pwyllgor swyddfeydd y cyngor. Gellir defnyddio lleoliadau eraill yn y Sir. Weithiau bydd sicrhau cyfranogiad gan y cyhoedd yn golyfu cynnal y cyfarfodydd y tu allan i’r swyddfeydd neu ar amseroedd gwahanol i’r arfer.


I weld rhaglenni a chofnodion ewch i'r adran Pwyllgorau Craffu