YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy)

Pennaeth yr Adran:

Huw Williams

Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: (01286) 679426

E-bost: HuwWilliams@gwynedd.llyw.cymru / ygc@gwynedd.llyw.cymru

Gwefan: www.ygc.cymru


Mae'r Adran yn cynnwys:

 

Ffyrdd a Chaffael 

Cynlluniau cyfalaf mawr
Fframwaith rheoli
Rheolaeth gwasanaethau ar y cyd
Dylunio a rheoli prosiectau mawr
Archwiliadau diogelwch
Gwasanaethau technegol a geodechnegol
Goruchwylio gwaith


Peirianneg a Rheolaeth Adeiladu

Cynlluniau cyfalaf mawr
Dylunio a rheoli prosiectau mawr
Rheoli Asedau Strwythurau'r Cyngor
Amddiffyn yr arfordir
Rheoli risg llifogydd
Canolfan Monitro Arfordir Cymru
Rheolaeth adeiladu
Goruchwylio gwaith


Adeiladu ac Amgylcheddol 

Systemau Rheoli Ansawdd ISO 19001 a 14001
Asesiadau amgylcheddol
Prosiectau cyfalaf pensaernïol
Dylunio a rheoli prosiectau pensaernïol
CDM
Asesu a chynnal archwiliadau adeiladau
Gwasanaeth cefnogi ymgynghoriaeth
Goruchwylio gwaith