Tîm Rheoli Corfforaethol

Mae strwythur uwch reolaeth y Cyngor yn cynnwys y Prif Weithredwr a 2 Gyfarwyddwr Corfforaethol. Dyma’r Tîm Rheoli Corfforaethol sy'n gyfrifol am agweddau strategol lefel uchel mewn gwahanol feysydd.

 

Prif Weithredwr

Dilwyn Williams

Rhif ffôn: (01286) 679002
E-bost: DilwynOwenWilliams@gwynedd.llyw.cymru
Llythyr: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH
Arweiniad strategol yn y meysydd sydd ynghlwm wrth asedau’r Cyngor (cyllid, eiddo a ffyrdd); materion gwastraff ac amgylcheddol; risg a gofal cwsmer.

Cyfarwyddwyr Corfforaethol

Iwan T. Jones
Rhif ffôn: (01286) 679162
E-bost: IwanJ@gwynedd.llyw.cymru
Llythyr: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH
Arweiniad strategol ym meysydd addysg a sgiliau, plant a phobl ifanc, yr economi ac adfywio cymunedol.

Morwena Edwards
Rhif ffôn:
(01286) 679468
E-bost: AwenMorwenaEdwards@gwynedd.llyw.cymru
Llythyr: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH
Arweiniad strategol ym meysydd iechyd, lles a gofal cymdeithasol, darparu, hamdden, tai, diogelwch cymunedol a chynllunio argyfwng.