Tîm Rheoli Corfforaethol

Mae strwythur uwch reolaeth y Cyngor yn cynnwys y Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Corfforaethol. Dyma’r Tîm Rheoli Corfforaethol sy'n gyfrifol am agweddau strategol lefel uchel mewn gwahanol feysydd.

 

Prif Weithredwr

Dafydd Gibbard
Rhif ffôn: (01286) 679 002
E-bost: dafyddgibbard@gwynedd.llyw.cymru 

Llythyr: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Arwain a rheolaeth gyffredinol gweithlu’r Cyngor.

Arweiniad strategol a herio perfformiad o fewn y meysydd:

 • Blaenoriaethau Adnoddau
 • Addysg
 • Datblygu Sefydliadol a Gweithlu
 • Economi a Chymuned
 • Priffyrdd a Bwrdeistrefol
 • Tai ac Eiddo
 • Trefniadau LlywodraethuCyfarwyddwr Corfforaethol a Chyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol

Morwena Edwards
Rhif ffôn: (01286) 679 468
E-bost: AwenMorwenaEdwards@gwynedd.llyw.cymru 
Llythyr: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Cynorthwyo’r Prif Weithredwr gydag arweiniad a rheolaeth gyffredinol gweithlu’r Cyngor.

Arweiniad strategol a herio perfformiad o fewn y meysydd:

 • Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol
 • Plant a Phobl Ifanc
 • Materion Amgylcheddol
 • Diogelwch Cymunedol
 • Cynllunio Argyfwng