Tîm Rheoli Corfforaethol

Mae strwythur uwch reolaeth y Cyngor yn cynnwys y Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Corfforaethol. Dyma’r Tîm Rheoli Corfforaethol sy'n gyfrifol am agweddau strategol lefel uchel mewn gwahanol feysydd.

 

Prif Weithredwr

Dafydd Gibbard
Rhif ffôn: (01286) 679 002
E-bost: dafyddgibbard@gwynedd.llyw.cymru 

Llythyr: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

Arwain a rheolaeth gyffredinol gweithlu’r Cyngor.

Arweiniad strategol a herio perfformiad o fewn y meysydd:

  • Blaenoriaethau Adnoddau
  • Addysg
  • Datblygu Sefydliadol a Gweithlu
  • Economi a Chymuned
  • Priffyrdd a Bwrdeistrefol
  • Tai ac Eiddo
  • Trefniadau Llywodraethu

 

Cyfarwyddwr Corfforaethol

Geraint Owen
Rhif ffôn: 01286 679923
E-bost: geraintowen@gwynedd.llyw.cymru
Llythyr: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

 

Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol

Dylan Owen
Rhif ffôn: (01286) 679 387
E-bost: DylanOwen@gwynedd.llyw.cymru  
Llythyr: Cyngor Gwynedd, Swyddfa'r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH