Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Pennaeth yr Adran:

Steffan Jones 
Cyngor Gwynedd
Swyddfa'r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Rhif ffôn: 01766 771000

Ffurflenni defnyddiol:

E-bostSteffanJones@gwynedd.llyw.cymru NI ddylid defnyddio'r cyfeiriad hwn i adrodd am broblemau dydd-i-ddydd - defnyddiwch y ffurflenni uchod i wneud hynny.


Mae'r Adran yn cynnwys:


Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol 

Peirianwyr Ardal
Goleuadau stryd
Toiledau cyhoeddus
Meysydd chwarae
Mynwentydd ac amlosgfa 


Rheoli Gwastraff a Strydoedd 

Rheolaeth gwastraff ac ailgylchu
Gwasanaethau a gorfodaeth stryd


Gwaith Priffyrdd 

Gweithlu cynnal a chadw priffyrdd


Gwaith Bwrdeistrefol 

Gweithlu casglu gwastraff
Cynnal tiroedd
Glanhau strydoedd
Teledu cylch cyfyng


Trin Gwastraff 

Safleoedd gwaredu gwastraff a chompostio


Fflyd

Rheoli a chynnal fflyd y Cyngor

 

Polisi amgylcheddol

Yn y ddogfen hon, gallwch weld yr hyn mae'r adran yn ei wneud er mwyn lleihau ei heffaith niweidiol ar yr amgylchedd ac i gael dylanwad cadarnhaol arni.

 

Cynlluniau

Cynllun Cynnal asedau Priffyrdd