Gorchuddio'r briffordd

Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am brosesu ceisiadau am y drwydded sydd ei hangen ar gyfer arddangos neu adeiladu strwythur dros dro a allai ymestyn allan dros briffordd gyhoeddus.

 

Gwneud cais

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais, ffoniwch 01766 771000.


A fydd caniatâd dealledig yn berthnasol?
Na fydd. Er budd y cyhoedd mae’n ofynnol i’r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os na fyddwch wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn amser rhesymol, cysylltwch â hwy.


Gweithredu pan fydd cais yn methu
Cysylltwch â’ch awdurdod lleol yn gyntaf.

 

Camau gan ddeiliad trwydded
Cysylltwch â’ch awdurdod lleol yn gyntaf.

 

Cwyn gan ddefnyddwyr
Os ydych, fel defnyddiwr, am wneud cwyn, ein cyngor fyddai i chi gysylltu â'r masnachwr - trwy lythyr (gyda phrawf danfon). Os na fydd hynny yn llwyddiannus, ac os ydych yn byw yn y DU, gall Cyngor ar Bopeth roi cyngor i chi. Y tu allan i'r DU, cysylltwch â Chanolfan Defnyddwyr Ewrop y DU (UK European Consumer Centre).