Gwastraff masnachol

Rydym yn cynnig 4 gwasanaeth:

 • Gwastraff
 • Ailgylchu cymysg
 • Bwyd
 • Gwydr

Nid yw casglu gwastraff yn cael ei gynnwys mewn trethi busnes. Mae'r taliad yn cynnwys rhent am y bin, treth tirlenwi, cost cael gwared o'r gwastraff/ailgylchu a chostau gweinyddol

 

Cytundebau Casglu

Cytundeb blwyddyn - 1 Ebrill hyd at 31 Mawrth 

Cytundeb Haf - 1 Ebrill hyd at 30 Medi

Os ydych eisiau gwneud cais am gytundeb dros gyfnod gwahanol, cysylltwch â ni ar 01766 771 000.

Rydym yn casglu yn wythnosol. Gallwn drefnu casgliadau bob pythefnos neu yn fisol. Cysylltwch â ni er mwyn trafod y gwasanaeth addas ar gyfer eich busnes. 

 

Maint Biniau

Rydym yn darparu biniau fel rhan o'r gwasanaeth. Gallwch ddewis o'r rhain:

Biniau Gwastraff

 • 240 litr
 • 360 litr
 • 660 litr
 • 1100 litr

Ailgylchu Cymysg

 • 240 litr
 • 360 litr
 • 660 litr
 • 1100 litr

Gwastraff Bwyd

 • 240 litr
 • Cadi bwyd 23 litr ar gyfer ei ddefnyddio tu mewn. Rydym hefyd yn darparu bagiau ar gyfer eu rhoi tu mewn i'r cadi 23 litr

Gwydr

 • 140 litr
 • 240 litr
 • 360 litr
 • 660 litr

Os nad oes gan eich busnes le i gadw biniau mawr, rydym yn cynnig gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu cymysg mewn bagiau. Byddwn yn darparu bagiau clir ar gyfer yr ailgylchu cymysg fel rhan o'r gwasanaeth.

 

Digwyddiadau 

Os ydych yn trefnu digwyddiad (er enghraifft gig neu ŵyl), mae modd i ni drefnu casgliad ar eich cyfer. Byddwn angen manylion y digwyddiad (maint a lleoliad) i allu rhoi pris.

Am bris, gyrrwch e-bost at:

 

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni am brisiau neu unrhyw wybodaeth pellach ar: