Gwastraff masnachol

Mae'r Cyngor yn casglu gwastraff masnachol, deunyddiau ailgylchu a gwastraff bwyd gan fusnesau, am ffi. Nid yw casglu gwastraff yn cael ei gynnwys yn y dreth fusnes.

Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth gwastraff masnachol cysylltwch â ni: