Diwrnod Busnes Cyngor Gwynedd 22 Mai 2023

Mae Diwrnod Busnes Cyngor Gwynedd yn gyfle unigryw i fusnesau a sefydliadau sy’n gweithredu yng Ngwynedd ddod at ei gilydd i gwrdd, dysgu a rhannu a datblygu syniadau a strategaethau newydd.


Beth i’w ddisgwyl

Mae’r digwyddiad yn cynnig trosolwg o hinsawdd busnes yn Ngwynedd, yn ogystal â throsolwg o’r math o gymorth sydd ar gael i fusnesau wrth iddynt lywio’r heriau sy’n eu wynebu. 

 • Bydd bore’r digwyddiad yn canolbwyntio ar 3 busnes lleol, gan rannu straeon am yr heriau maent wedi wynebu a’r cyfleon sydd wedi codi drwy fod yn arloesol.
 • Bydd sesiwn y prynhawn yn canolbwyntio ar y cymorth ymarferol sydd ar gael gan sefydliadau cymorth busnes yng Ngwynedd.

Yn y bore bydd yna cyfle i glywed straeon 3 fusnes lleol o sut maent wedi delio hefo heriau a wynebwyd yn yr blynyddoedd diwethaf ac sut maent wedi ffeindio ffyrdd arloesol i barhau hefo ei busnesau.

 •  Harlech Foodservice
 • Tanya Whitebits
 • Pant Du

Yn yr prynhawn bydd yna gyfle i glywed am yr hinsawdd fusnes gan Dr Edward Jones, darlithydd mewn Economeg o Brifysgol Bangor ac yr sefydliadau cymorth isod ynglŷn a sut all nhw rhoid cymorth ymarferol i fusnesau yn Ngwynedd, gan gynnwys gwybodaeth ynglŷn a grantiau cymorth busnes gan Cyngor Gwynedd.

 • Busnes Cymru
 • Busnes@ Llandrillo Menai
 • Banc Datblygol Cymru
 • Purple Shoots
 • Tim Cymorth Busnes Cyngor Gwynedd

 Bydd yr sefydliadau isod hefo stondinau yn yr digwyddiad ac ar gael i gynnig cymorth ac gwybodaeth ynglŷn a’i gwasanaethau.

 • Gwaith Gwynedd
 • Byw’n Iach
 • Hwb Menter
 • Busnes@ Llandrillo Menai
 • ARFOR

 

Gwybodaeth bellach 

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal ar 22 Mai 2023.

Digwyddiad hybrid yw hwn felly mae’n bosib ymuno â ni yn Pant Du, Penygroes neu ymuno ar-lein drwy Zoom. Os yn ymuno â ni yn Pant Du bydd te a choffi ar gael wrth i gyrraedd a bydd cinio ysgafn ar gael

Bydd drysau Pant Du ar agor o 9:45yb i’r ddigwyddiad gychwyn am 10yb. 

Lleoliad

 • Pant Du, Penygroes, LL54 6HE

NEU

 • Ar-lein drwy Zoom

 

Cofrestru i fynychu

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad ar 22 Mai 2023 anfonwch y manylion canlynol i busnes@gwynedd.llyw.cymru

 • Enw
 • Enw'r busnes neu sefydliad
 • Mynychu ar-lein neu mewn person?

Bydd e-bost yn cael ei anfon atoch yn agosach i’r amser gyda manylion pellach.

 

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth ynglŷn a’r digwyddiad cysylltwch â Busnes@gwynedd.llyw.cymru