Sesiynau cyfnewid ymarfer

Yn ystod Hydref 2019 bydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn trefnu sesiynau cyfnewid ymarfer ar gyfer gweithwyr a rheolwyr cartrefi plant a'r gweithlu ehangach sy'n cefnogi plant a phobl ifanc sy'n byw yno. 

Bydd y digwyddiadau yn gyfle i ddysgu beth sy'n gweithio a beth sydd angen ei wneud er mwyn gwella gofal a chefnogaeth i blant a phobl ifanc.

Dyma gyfle i:

  • rwydweithio gyda chydweithwyr o ystod o sefydliadau
  • dysgu am ganlyniadau adroddiad trosolwg cenedlaethol Arolygiad Gofal Cymru
  • archwilio sut gallwn fynd i'r afael â rhai o'r heriau
  • rhannu ymarfer da

 

Pryd a lle?

hei
Dyddiad Lleoliad Mwy o wybodaeth
8 Hydref Gwesty Heritage Park, Ponypridd Archebu tocyn    
10 Hydref Clwb Golff Green Meadows, Cwmbran Archebu tocyn
15 Hydref Canolfan Catrin Finch, Wrecsam Archebu tocyn
16 Hydref Venue Cymru, Llandudno Archebu tocyn
7 Tachwedd     Gwesty The Towers, Abertawe   Archebu tocyn