Cronfa Cyfyngiadau Busnes Llywodraeth Cymru

Grant Ardrethi Annomestig y clo bach BELLACH WEDI CAU.

Grant Dewisol yn parhau ar agor, ond peidiwch ag oedi rhag cyflwyno eich cais.

Mae hon yn gronfa sy’n darparu cymorth ariannol i fusnesau sy’n wynebu heriau gweithredol ac ariannol o ganlyniad i’r cyfyngiadau cenedlaethol ar draws Cymru rhwng 23 Hydref a 09 Tachwedd 2020.

Diben y gronfa yw cefnogi busnesau gyda chymorth llif arian i’w helpu i oroesi goblygiadau'r cyfyngiadau sydd wedi’u rhoi ar waith.

Mae’r gronfa’n cynnwys dau grant:

 

Grantiau Ardrethi Annomestig y Cyfyngiadau

Mae'r grantiau hyn wedi cau ers 5pm, 20 Tachwedd 2020.

Roedd y grantiau ar gael i fusnesau sy’n atebol am ardrethi busnes. Mwy o wybodaeth am y grantiau.

 

Grant Dewisol y Cyfyngiadau

Mae'r grant hwn yn dal ar agor, ond peidiwch ag oedi rhag cyflwyno eich cais. 

Mae £1,500 ar gael i gynorthwyo busnesau:

  • a orfodwyd i gau o ganlyniad i’r cyfyngiadau cenedlaethol (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) neu
  • sy’n gallu dangos bod y cyfyngiadau cenedlaethol wedi arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod

Mae £2,000 ar gael i gynorthwyo busnesau:

  • a orfodwyd i gau o ganlyniad i’r cyfyngiadau cenedlaethol (fel y'i diffinnir gan y rheoliadau) neu
  • sy’n gallu dangos bod y cyfyngiadau cenedlaethol yn arwain at ostyngiad o 80% o leiaf yn eu trosiant am y cyfnod AC
  • sydd wedi eu lleoli yn yr ardal o Fangor sydd wedi bod yn destun cyfyngiadau lleol ers 10 Hydref (wele map) ac oedd wedi'u heffeithio'n sylweddol (gostyngiad o 50% neu fwy mewn trosiant) yn ystod y cyfyngiadau

Allwch dim ond derbyn un grant o £1,500 neu £2,000.

Nid ydych yn gymwys i dderbyn y grant hwn os ydych yn gymwys i dderbyn, neu wedi derbyn Grant Ardrethi Annomestig y Cyfyngiadau.

Am ragor o wybodaeth am y grant hwn, darllenwch y Ddogfen Ganllawiau ar y Grant Dewisol y Cyfyngiadau

Y cyntaf i’r felin fydd hi o ran ceisiadau. Gallai hyn arwain at beidio â gwerthuso ceisiadau ar ôl eu cyflwyno os yw’r gronfa wedi’i hymrwymo’n llawn.

 

I wneud eich cais am Grant Dewisol y Cyfyngiadau pwyswch y botwm isod:

Ffurflen Gais Ar-lein 

GWIRIWCH EICH CAIS YN OFALUS CYN EI GYFLWYNO I SICRHAU EI FOD YN GYWIR AC YN GYFLAWN - NI ELLIR PROSESU CEISIADAU ANGHYFLAWN NEU WALLUS AC FE ALLENT GAEL EU GWRTHOD.

 

CADWCH YN SAFF - CADWCH AR Y BLAEN!
Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes
Dilynwch ni ar Twitter