Grant Cychwyn Busnes Newydd Llywodraeth Cymru (cymorth ariannol COVID-19)

Mae’r gronfa bellach wedi cau. 

 

Cadwch yn Saff - Cadwch ar y Blaen

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes -

https://bit.ly/CefnogiBusnesGwynedd