Cynllun Cefnogi Incwm yr Hunan-Gyflogedig (SEISS)

Mae'r Cynllun Cefnogi Incwm yr Hunan-Gyflogedig wedi'i ymestyn ar gyfer y cyfnod rhwng Mehefin ac Awst, gyda hawliadau i'w wneud Mis Awst

Mwy o wybodaeth (linc allanol)

Gallwch geisio am y grant gyntaf, ar gyfer y cyfnod rhwng Mawrth a Mai rwan.  Mae'r broses ymgeisio ar gyfer y grant gyntaf yn dod i ben Gorffennaf 13eg

Mwy o wybodaeth (linc allanol)


Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi sefydlu llinell gymorth i gefnogi busnesau a phobl hunangyflogedig sydd yn poeni am allu talu eu treth yn sgil Coronafeirws (COVID-19). Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan GOV.UK. 

Mae’r Canghellor eisoes wedi cyhoeddi y budd taliad nesaf treth incwm (Hunanasesiad) yn cael ei ohirio tan Fis Ionawr, a bod newidiadau wedi’i wneud i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth fel bod pobl hunangyflogedig yn gallu cael mynediad i taliadau sy’n cyfwerth a Thaliadau Salwch Statudol.  Mae’r isafswm incwm er mwyn hawlio Credyd Cyffredinol hefyd wedi’i ymlacio. 

Gwybodaeth bellach am hawlio budd-daliadau


Os ydych angen cymorth i hawlio Credyd Cynhwysol, gallwch ddefnyddio gwasanaeth “Cymorth i Hawlio” Cyngor ar Bopeth, ar 08000 241 220