Cronfa Gweithwyr Llawrydd Llywodraeth Cymru (cymorth ariannol COVID-19)

Mae’r Gronfa Gweithwyr Llawrydd bellach ar gau ledled Cymru. Mae ceisiadau trefoil yn cael eu prosesu gan awdurdodau lleol am y £10.5m a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr llawrydd mewn diwylliant a’r celfyddydau.

 

Cadwch yn Saff - Cadwch ar y Blaen

Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes -

https://bit.ly/CefnogiBusnesGwynedd