Cartref > Busnesau > Cymorth, cefnogaeth a hyfforddiant > Covid-19: Cymorth i Fusnes

Covid-19: Cymorth i Fusnes

Y diweddaraf:

Lefel rhybudd 0: canllawiau i gyflogwyr, busnesau a sefydliadau 

Bwletin Cefnogi Busnes 29 Tachwedd: bwletin rheolaidd i’r sector fusnes gyda’r wybodaeth diweddaraf.
 Gweler y pennawd Bwletinau Cefnogi Busnes (ar waelod y dudalen) am  gopïau blaenorol. 
 Cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr cefnogaeth busnes

Cysylltu:  busnes@gwynedd.llyw.cymru

Dilyn ni@BusnesGwynedd

Close

Cymorth Ariannol a Threthi Busnes

Arwyddion Pellhau yn Gymdeithasol i'w lawrlwytho

Dyma becyn sylfaenol dwyieithog o arwyddion safle i chi lawrlwytho a’u printio i helpu eich cwsmeriaid a staff gadw’n ddiogel wrth i chi ail-agor eich busnes.  Cysylltwch gyda’ch dylunydd/argraffydd lleol petaech yn dymuno prynu arwyddion o safon/pwrpasol i’ch busnes.

Posteri

Cylchoedd

Ail-agor Eich Busnes - 6 pheth i'w cofio 

Creu cod QR y GIG ar gyfer y coronafeirws yn eich lleoliad

Arwyddion Mangreoedd Di-fwg

Gwarchod y cyhoedd

Cwynion ac ymholiadau Covid-19

Rydym yn cydweithio efo busnesau Gwynedd i sicrhau eu bod yn dilyn y rheoliadau diweddaraf er mwyn helpu rhwystro lledaenu Covid-19. Os ydych yn bryderus am fusnes yng Ngwynedd sydd ddim yn dilyn y rheoliadau Covid-19, rhowch wybod i ni:

Adrodd Pryder: Cydymffurfio â Covid-19 

Rydym hefyd yn ceisio atal unrhyw sgamiau neu dwyll yn ymwneud â Covid-19. Rhowch wybod i’r uned Safonau Masnach os oes gennych unrhyw bryder.

Adrodd Pryder: Safonau Masnach

 

Gwasanethau a ddarperir

Yn ogystal a rhoi cyngor i fusnesau ar cyhoedd mi fydd y gwasanaeth yn ymdrin â:

- materion diogelwch cynnyrch
- cwynion am iechyd a lles anifeiliaid/bwyd anifeiliaid
- hysbysiadau diogelwch bwyd
- hysbysiadau o ddamweiniau a digwyddiadau peryglus mewn gweithleoedd
- hysbysiadau o afiechydon heintus 
- cwynion am fusnesau sy'n parhau yn agored
- cesiadau i adnewyddu trwyddedau tacsis yn unig
- ceisiadau gan eiddo trwyddedig i gael Trwydded Digwyddiad Dros Dro i werthu alcohol i'w gludo oddi ar y safle
- ceisiadau i gladdu meirwon o ran angladdau iechyd cyhoeddus
- honiadau o lygredd olew o danciau domestig
- ymholiadau am ddiogelwch dyfroedd preifat
- cwynion am lygredd aer
- cwynion am sbwriel a all fod yn beryglus i iechyd 

Gwybodaeth a chefnogaeth bellach

Cymorth i fusnesau sy’n talu taliadau salwch statudol i’w staff

Ar gael i fusnesau gyda hyd at 250 o gyflogai, i ad-dalu hyd at 2 wythnos o daliadau salwch statudol i bob gweithiwr gymwys sydd wedi bod i ffwrdd o’u gwaith oherwydd Covid-19. 

Gweld manylion

 

Cymorth Recriwtio Prentisiaid

Bydd y cymelliadau prentisiaethau, a gaiff eu cynnig o Awst 2020 i 30 o Fedi 2021, yn helpu busnesau i recriwtio prentisiaid a datblygu gweithlu sy’n medru bodloni anghenion busnes sy’n newid.

Gweld manylion

 

Cymorth Adnoddau Dynol gan Menter a Busnes

Gweld manylion 

Bwletinau Cefnogi Busnes

29 Tachwedd: BREXIT: Gwiriwr Brexit; DIGWYDDIAD: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Digwyddiad Ymgysylltu Cynnar â’r Farchnad 3 Rhagfyr 2021; DIGWYDDIAD: Sadwrn y Busnesau Bach 4 Rhagfyr 2021; DIGWYDDIAD: Digwyddiad ‘Big Small Business Networking UK’ FSB 15 Rhagfyr 2021; GWOBRAU: Enillwyr Gwynedd Gwobrwyon Go North Wales 2021; CANLLAWIAU: Bil Cymwysterau Proffesiynol 2021: taflenni ffeithiau; GWOBRAU: Dathlu Gwobrau Busnesau Bach 2022 FSB ar agor ar gyfer ceisiadau; DIGWYDDIADAU: FSB. 

26 Tachwedd: COVID-19: Gwisgo gorchuddion wyneb mewn manwerthu: pecyn hyrwyddo; COVID-19: Cyfrifoldebau Cyflogwyr – Gwybodaeth a Chanllawiau; IECHYD a DIOGELWCH: Rheoli iechyd a diogelwch gweithwyr cartref; LLES: Lansio ymgyrch ‘Working Minds’; CYFLE: Massachusetts Institute of Technology (MIT) yng Nghymru – A allai eich busnes elwa?; CYMORTH: Y Ganolfan Seibergadernid yng Nghymru; BREXIT: Gwiriwch sut i fewnforio neu allforio nwyddau; ARIANNU: Grant arloesi awyrofod ar gyfer BBaChau; DIGWYDDIAD: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Digwyddiad Ymgysylltu Cynnar â’r Farchnad 3 Rhagfyr 2021; DIGWYDDIAD: Recriwtio Gweithwyr – Y Materion Cyfreithiol 29 Tachwedd 2021; DIGWYDDIAD: FSB – ‘Women entrepreneurs in hospitality’ 30 Tachwedd 2021; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cynllun Rheolaeth.

23 Tachwedd: ARIANNU: Cyhoeddi cefnogaeth ychwanegol i fusnesau; IECHYD a DIOGELWCH: Iechyd a diogelwch gweithwyr tymhorol; CYMORTH: Gwell cefnogaeth Cyllid Allforio y DU (UKEF); AROLWG: Arolwg sector gofod y DU – Maint ac Iechyd 2021; CYFLE: Innovate UK EDGE Pitchfest Cymru – Ceisiadau ar agor; BREXIT: Gofynnwch gwestiwn i’r tîm cymorth allforio; TRETH: Cyllid a Thollau EM yn rhybuddio cwsmeriaid am dwyllwyr Hunanasesu; AMGYLCHEDD: Arloesedd SMART. 

19 Tachwedd: COVID-19: Annog pwyll; CYFLE: Galwad Agored Neges@Home; AMAETHYDDIAETH: Parth atal ffliw adar bellach ar waith ledled Prydain Fawr; TECH: Gweithdy Dylunio Gwe, 23 Tachwedd 2021; DYSGU: Gweminar sector gyfreithiol, 24 Tachwedd 2021; DYSGU: Gweithdy CAD 25 Tachwedd 2021; HYFFORDDIANT: Cymorth i Dyfu | Cynllun Rheolaeth.

16 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Sadwrn y Busnesau Bach 2021; CYFLE: Cyfeiriadur Busnes; CYMORTH: Mae Cyngor Gwynedd yn ehangu’r tîm cymorth busnes; DIGWYDDIAD: Seiber Ddiogelwch ar gyfer Busnesau Cymdeithasol 25 Tachwedd 2021; BREXIT: Gwnewch gais i gael mynediad at Ymdrin â Thollau Cludo Nwyddau ac Allforio (C1800); BREXIT: Taflenni ar gyfer cludwyr; DYSGU: MADE Cymru – cyrsiau yn dechrau Chwefror 2022.

12 Tachwedd: COVID-19: Ehangu’r defnydd gofynnol o Pàs COVID y GIG; COVID-19: Angen asesiadau risg o hyd ar Lefel Rhybudd 0; CYFLE: Cwmnïau Marchnata Digidol; DIGWYDDIAD: Social Enterprise Futures 8 Tachwedd 2021 – 8 Rhagfyr 2021; RHWYDWEITHIO: Rhwydwaith Bwyd ar gyfer Busnesau Cymdeithasol 17 Tachwedd 2021; LLES: RCS – Newyddion; BREXIT: Calendr gweminarau. 

10 Tachwedd: CYFLE: Galwad Agored Neges@Home; GWOBRAU: Gwobrau Busnes Daily Post/North Wales Live 2021; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; DIGWYDDIAD: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – Digwyddiad Ymgysylltu Cynnar â’r Farchnad 3 Rhagfyr 2021; CYLLID: Be Nesa Llŷn – benthyciadau di-log; CYFLE: Siop Pop-Up Blaenau Ffestiniog; CYLLID: Cronfa Benthyciad Adfer i elusennau a mentrau cymdeithasol.

5 Tachwedd: DIGWYDDIAD: Economi Ymweld Cynaliadwy 2035 – Digwyddiad Rhithiol 30 Tachwedd 2021; AROLWG: Tymor Ymweld 2021; CYFLE: Asesiadau Graddio Ansawdd Croeso Cymru am ddim; YMGYNGHORIAD: Cofrestru / trwyddedu statudol ar gyfer llety gwyliau; YMGYNGHORIAD: Trethi lleol ar ail gartrefi a llety gwyliau.

2 Tachwedd: COVID-19: Cryfhau mesurau Rhybudd Lefel 0; COVID-19: Gofynion hunanynysu newydd; COVID-19: Ehangu’r defnydd o Pàs COVID y GIG; RHEOLIAD: Cyllideb Hydref 2021; DIGWYDDIAD: Sadwrn y Busnesau Bach 2021; IECHYD & DIOGELWCH: Gweithio’n ddiogel mewn mannau cyfyng; DIGWYDDIAD: Digwyddiadau Hwb Menter Tachwedd 2021; CYMORTH: Cyngor Gwynedd yn hysbysebu am ‘Swyddog Cefnogi Busnesau Lleol’.

26 Hydref: TRETH: Dyddiadau cau Hunanasesiad Cyllid a Thollau EM; IECHYD & DIOGELWCH: Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) – Amddiffyn y rhai sy’n gweithio ar eu pennau eu hunain; BWYD A DIOD: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr; HYRWYDDO: Hyrwyddwch eich busnes i 6,000+ o weithwyr Cyngor Gwynedd; DYSGU: ‘The Journey to Net Zero’ – cynhadledd rhithwir FSB 2 Tachwedd 2021; DYSGU: Gweminarau Cyflymu Cymru i Fusnesau – Sicrhau bod pobl yn gallu dod o hyd i chi ar-lein | SEO; COVID-19: Rhifau coronafeirws Gwynedd.

20 Hydref: DIGWYDDIAD: Arddangos Datrysiad SMART – Helpu llefydd i ddeall eu dinasyddion 21 Hydref 2021; ARIANNU: Cronfa Benthyciadau Canol Tref Gwynedd; DIGWYDDIAD: Sut i ddefnyddio’ch stori i farchnata eich busnes 29 Hydref 2021; RECRIWTIO: Recriwtio Pobl sy’n Gadael Carchar – Uwchgynhadledd Cyflogwyr 2021; AROLWG: Amgueddfa Lechi Cymru – Ddoe, Heddiw a Fory; CYFLOGAETH: GO Wales – Helpu myfyrwyr ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithle; DIGWYDDIAD: Digwyddiadau rhithwir am ddim FSB; RECRIWTIO: Cymru’n Gweithio – Ymgyrch recriwtio/gyrfaoedd Twristiaeth a Lletygarwch.

15 Hydref: COVID-19: Pàs COVID-19 – penwythnos cyntaf; TECH: Gweithdai ‘Dod yn Dref SMART’; Rhyngrwyd y Pethau – IoT – yn Fferm Coleg Glynllifon; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; DYSGU: Ehangu Gorwelion gydag Ecwiti BYW; DIGWYDDIAD: BlasCymru/TasteWales 2021 27-28 Hydref 2021.

13 Hydref: COVID-19: Diweddariad canllawiau Pàs COVID-19; ARIANNU: Galwad cyllid arloesi busnesau bach a chanolig; LLES: RCS – Rhaglen Gweithio’n Iach | Dod yn Gyflogwr Llesiant 21 Hydref 2021; AROLWG: Arolwg Ffermwyr a Thirfeddianwyr – Ein Llwybrau Byw; LLES: Menopos yn y Gweithle; DIGWYDDIAD: FSB ‘Meeting the Challenge in Wales: Becoming a Sustainable Small Business’ 15 Hydref 2021; DIGWYDDIAD: Cymru Iach ar Waith – Digwyddiad Cymeradwyaeth COVID-19. 

8 Hydref: COVID-19: Cynllun rheoli’r coronafeirws: diweddariad hydref a gaeaf 2021; COVID-19: Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos; COVID-19: Adnoddau cyffredinol; CYFLOGAETH: ymestyn y cynllun cymhellion i fusnesau ar gyfer recriwtio prentisiaid; YMCHWIL: PSR Gogledd Cymru – Arolwg Cyflogwr. 

5 Hydref: ARIANNU: Sector Bwyd a Diod Cymreig – Cronfa Her Ddatgarboneiddio a Covid; RHEOLIADAU: Newidiadau gofynion labelu alergenau; COVID-19: Dyddiad cau ar gyfer tâl salwch Covid-19; CEFNOGAETH BUSNES: Darparwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae; RHEOLIADAU: Hyfforddiant atodol wedi ei gyflwyno ar gyfer goruchwylwyr drws a gwarchodwyr diogelwch; GWOBRYO: Gwobrau Twristiaeth Go North Wales 2021; COVID-19: Safleoedd profi PCR. 

1 October: COVID-19: Cynllun Cadw Swyddi (CJRS) wedi dod i ben; CYFLOGAETH: Llofnodwch yr Addewid Cydraddoldeb; AMGYLCHEDD: Cystadleuaeth ‘Heroes of Net Zero’; BREXIT: Diweddaraf; LLETYGARWCH: PCA (Dyfarnwr Cod Tafarndai) yn cyhoeddi taflen ffeithiau ar hawliau Côd; TECH: Gweithdai ‘Dod yn Dref SMART’; CYSTADLEUAETH: A yw ymateb eich sefydliad i Covid-19 yn haeddu gwobr?

29 Medi: CAIS: Angen llety; YMGYNGHORIAD: Sefydlu cynllun cofrestru neu drwyddedu statudol ar gyfer gweithredwyr llety gwyliau yng Nghymru; TRETH: Busnesau i gael mwy o amser i baratoi ar gyfer newidiadau treth digidol; DEDDFWRIAETH: Dal tipiau gweithwyr yn ôl i’w wneud yn anghyfreithlon; DYSGU: Ehangu Gorwelion gydag Ecwiti BYW.

24 Medi: YMCHWIL: Arolwg Llawryddion Celfyddydol Cymru; BWYD A DIOD: Gweithdai a Dosbarthiadau Meistr; DYSGU: Seibergadernid – Diogelu Eich Busnes, Diogelu Eich Dyfodol 12 Hydref 2021; DYSGU: FSB ‘Meeting the Challenge in Wales: Becoming a Sustainable Small Business’ 15 Hydref 2021; DYSGU: ‘The Journey to Net Zero’ – cynhadledd rhithwir FSB 2 Tachwedd 2021; ARIANNU: Cronfa Treftadaeth Loteri – ‘Trysorau’r Filltir Sgwâr – Rownd 2’. 

21 Medi: ARIANNU: Cronfa Ddatblygu Cymru Greadigol; COVID-19: Ardaloedd chwarae meddal i blant ac ardaloedd chwarae dan do: cerdyn gweithredu mesurau rhesymol posibl; DYSGU: MADE Cymru – cyfle olaf i gymryd mantais o ariannu 100%; YMCHWIL: PSR Gogledd Cymru- Arolwg Cyflogwr; DYSGU: Miwtini: Bangor 22 Medi 2021; TECH: Gweminar Trefi SMART Cymru – ‘Datgelu Dulliau Marchnata Digidol’ 24 Medi 2021; TECH: 5G a’r Diwydiannau Creadigol: Hapchwarae 27 Medi 2021; DIGWYDDIAD: FSB ‘Fully Funded Digital Marketing Apprenticeships in Wales’ 8 Hydref 2021.

17 Medi: COVID-19: Cyhoeddi Pas Covid ar gyfer digwyddiadau a chlybiau nos; COVID-19: Cymru’n parhau ar Lefel Rhybudd 0; COVID-19: Canllaw HSE ar gyfer awyru; COVID-19: Brechu; COVID-19: Safleoedd profi PCR; COVID-19: Adnoddau cyffredinol.

15 Medi: ARIANNU: Rhowch hwb i’ch busnes trwy ennill £25,000!; ARIANNU: Ymestyn rhyddhad ardrethi i ddarparwyr gofal plant hyd at 2025; RHEOLIAD: Diwedd mesurau ansolfedd dros dro; DYSGU: Rhaglen Clystyrau Darbodus Toyota; IECHYD & DIOGELWCH: Y newyddion a’r arweiniad iechyd a diogelwch diweddaraf gan HSE; TECH: Gofod gwneud Ffiws Porthmadog; GWOBRAU: Gwobrau Dathlu Busnesau Bach FSB 2022; AROLWG: Arolwg Ymchwil i’r Farchnad Canolfan Menter Peirianneg ac Opteg.

13 Medi: RHWYDWEITHIO: Sesiwn Hysbysu Dros Frecwast Ysgol Busnes Caerdydd; BREXIT: Canllawiau a chyngor; GWOBRAU: Gwobrau Dewi Sant 2022; LLES: Galwad am arloeswyr i sefyll yn erbyn aflonyddu rhywiol; YMGYNGHORIAD: Trethi lleol ar ail gartrefi a llety gwyliau. 

8 Medi: AMGYLCHEDD: Wythnos Ailgylchu 20–26 Medi 2021; GWOBRAU: Gwobrau ‘Digital Leaders 100’; DYSGU: Digwyddiadau FSB; DIGWYDDIAD: Diwrnod Lletygarwch Cenedlaethol – 18 Medi 2021; RHWYDWEITHIO: Coctêls a Chreadigrwydd 15 Medi 2021 5:30pm – 7:00pm.

2 Medi: Cynnwys y Bwletin - COVID-19: CJRS mis Awst 2021; COVID-19: Mesurau i amddiffyn busnesau rhag cael eu troi allan i barhau; DYSGU: Gweminarau am ddim i helpu gweithgynhyrchwyr bwyd a diod fynd yn ddigidol; TECH: Gweithdai ‘Dod yn Dref SMART’; COVID-19: Clinigau brechu; COVID-19: Safle profi PCR Bangor wedi symud; COVID-19: Crynodeb ac adnoddau.

Bwletinau Blaenorol


Os ydych yn byw yng Ngwynedd ac angen yr wybodaeth yma mewn fformat neu iaith arall cysylltwch â: 

cydraddoldeb@gwynedd.llyw.cymru