Cronfa Benthyciadau Canol Dinas Bangor

Mae’r gronfa ar gael i berchnogion eiddo wedi’u lleoli yng nghanol Dinas Bangor, sydd angen gwelliannau.

Pwrpas y benthyciad yw gwella’r eiddo ar gyfer perchnogaeth barhaol, i’w werthu, i’w osod, neu i wneud defnydd o safle gwag. Gall gwelliannau gynnwys gwneud eiddo preswyl yn saff, yn gynnes a / neu ei ddiogelu.

Ni chaniateir defnyddio’r benthyciad i ad-dalu benthyciadau eraill.

 

Gwneud Cais

Gellir derbyn ffurflenni cais drwy gysylltu â Thîm Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd

Ffôn: 01286 679231
E-bost: busnes@gwynedd.llyw.cymru 

Rhaid i bob darpar ymgeisydd gysylltu â’r Tîm Cefnogi Busnes er mwyn trafod ei gynnig cyn cyflwyno cais.